Back to top

Fördelar med solceller

Solceller generar energi i form av elektricitet när de träffas solstrålar. En växelriktare omvandlar sedan elen till 230 volt växelström. Genom att växelriktaren kopplas till husets elcentral kan elektriciteten sedan användas av hushållet. Får man ett överskott el kan den säljas vidare över elnätet, priset ligger idag på upp till 1,5 kronor per kWh, vilket sker automatiskt genom att elbolaget läser av mängden el med hjälp av elmätaren. Det går också att ”lagra” el på elnätet för senare användning, så kallad nettodebitering vilket många elbolag erbjuder årsvis eller månadsvis.

När väl solcellerna blivit betalda är elen de producerar gratis, du sänker dina kostnader och skyddar dig mot framtida höjningar av elpriset. Solceller kräver inte heller något underhåll. Har du tillräckligt många solceller blir du helt självförsörjande på elektricitet.

 

Fördelar

 • Du producerar egen el som är miljövänlig och förnybar.
 • I motsats till vad många tror producerar solceller även el vid mulet väder och svagt ljus.
 • Livslängden för solceller ligger på 40-50 år och det kräver inget underhåll.
 • En uteffekt på 80 % efter 25 år är ofta garanterad.
 • Det du får bättre betalt för det överskott du producerar än vad el som du köper utifrån kostar.
 • Solceller innehåller inga rörliga delar som kan gå sönder, till skillnad från till exempel kompressorn i värmepumpen.
 • Det är lätt att montera solceller, de sätts fast på fästen på tak av tegel eller plåt utan att du behöver ta bort något. Resten av arbetet är att montera växelriktaren och dra kablar. En elektriker anslutet solcellerna till elnätet.
 • Din nätägare byter gratis din elmätare som mäter båda utgående och ingående el.
 • Solceller ökar värdet på fastigheten.
 • Du behöver inte börja med en stor anläggning utan kan börja med en mindre och bygga ut allteftersom.

 

Att tänka på

 • Du bör välja en tillverkare som har minst 25 års effektgaranti och är försäkrad i ett europeiskt försäkringsbolag.
 • Solceller verkningsgrad blir lägre vid högre temperaturer. Välj därför solceller med låg temperaturkoefficient.
 • Den likström solcellerna producerar omvandlas till 230 V växelström av växelriktaren, det gör det möjligt för elen att konsumeras av hushållet eller matas ut i elnätet. Växelriktaren bör ha en hög verkningsgrad, 96 till 98 procent, för att inte för mycket elektricitet ska går förlorad i omvandlingen.
 • Monteringssystemet är nödvändigt för att fästa solpanelerna på taken. Vilka fästen som behövs beror på vad det är för slags tak, till exempel om det är tegel, plåt eller papp. Fler solpaneler innebär fler fästen och skenor.
 • Du har möjlighet att få så kallat investeringsstöd om du har ett solcellssystem som är kopplat till elnätet. Detta ligger på 20 procent av investeringskostnaden, 30 procent om det är ett företag, och det inkluderar även kostnaden för montering. Om du till exempel köper en solcellsanläggning för 100000 kronor betalar Länsstyrelsen ut 20000 kronor i bidrag.
 • Idag har du möjlighet att få prisgaranti på din solscellsanläggning. Företaget Solsam garanterar att du kan få ett bättre pris inom 48 timmar från att du laddat upp din befintliga offert till deras säljavdelning. Här kan du läsa mer om solceller prisgaranti.