Back to top

Solceller för hus och villa

Solceller är idag båda ett ekonomiskt och miljövänligt alternativ för elproduktion. Priserna har sjunkit kraftigt under 2000-talet vilket gör solenergi till en försvarbar investering. Eftersom solenergi inte heller ger några utsläpp av koldioxid gör det också miljön en tjänst.

Solpanel 200W 12V Sunwind

3390 kr

Solpanel 120W 12V Sunwind

2195 kr

Solpanel 100W 12V Sunwind

1690 kr

Producera egen el

En villa förbrukar ungefär mellan 5000 och 10000 watt, vilket innebär att man som privatperson har möjlighet att producera en stor del av denna elektricitet själv. Det man bör tänka på är att anläggningen har en storlek som är anpassad till ens elkonsumtion. Återbetalningstiden ligger på 10 till 15 år beroende på storleken.

Mikroproduktion

Om du som privatperson producerar egen el på max 100 ampere (vilket motsvarar 69 kW) under ett vanligt uttagsabonnemang så räknas du som mikroproducent. Du slipper då betala skatt på den el du producerar så länge den inte överstiger din årliga konsumtion, vilket brukar kallas nettokonsumtion och gör dig till så kallad nettokonsument. Om du uppfyller dessa två krav behöver du inte betala för inmatningsabonnemang eller byte av elmätare. Den som äger elnätet är skyldig att betala för bytet av elmätare åt kunden.

En investering

Solceller är en bra långsiktig investering. En anläggning har en förväntad livslängd på 40 år och återbetalningstiden ligger på mellan 10 och 15 år. Under många år kommer det därför vara en ren vinst, bättre än att till exempel ha pengarna på bankerna, samtidigt som du bidrar till miljön. Installationsarbete är dessutom ROT-berättigat. Riksdagen har dessutom beslutat att lägga 1395 kronor på solcellsstöd under perioden 2016-2019 och du har möjlighet att söka bidrag. Garantin på solceller ligger på upp till 30 år och brukar ha så kollad linjär effektgaranti, vilket innebär att den garanteras hålla längre än vad det tar för produkten att återbetala sig själv. Totalt gör detta solceller till en mycket god investering.

Underhåll

När solcellsanläggningen väl är installerad kräver den minimal underhåll och service. Den har inga rörliga delar solcellerna seriekopplas i så kallade strängar som ökar spänningen i kablarna vilket minskar förluster. Dessa är kopplade till en växelriktare som gör om likströmmen solcellerna genererar till växelström samt fasar in energin på din sida av elmätaren. Detta gör att hushållet kommer utnyttja så mycket som möjligt av den el som produceras. Vid överproduktion matas överskottet automatiskt ut på elnätet och du har möjlighet att få betalt för det.

Att tänka på

  1. En elektriker behöver koppla växelriktaren mot elnätet, annars får du göra all montering själv.
  2. Växelriktare ska vara CE-märkta samt programmerade enligt standarden för svenska nätinställningar (SS-EN50438).
  3. Det är tillåtet att snedbelasta faserna med en inmatad effekt på max 3000 watt i Sverige.
  4. Anläggningen ska var anpassad efter lokala snö- och vindlaster, både för monteringssystemet och alla ingående delar.
  5. För att minimera vindfånget bör det finns en säkerhetsmarginal på 30 cm runt öppna kanter.
  6. Se till att förhandla fram ett bra avtal med en elleverantör. Det bör ha bra pris eller kvittning (nettomätning). Leverantören behöver inte vara nätägare.
  7. Du kan söka bidrag hos Energimyndigheten och Jordbruksverket. Bidraget är dock inte garanterat.
  8. Du har rätt till ROT-bidrag för installation av solceller på ditt hus, det kan dock ej kombineras med solcellsbidrag.
  9. Eftersom solceller inte har några lösa delar behöver de knappast någon service. De producerar el i många år efter monteringen utan att du behöver göra särskilt mycket.